Kunne du tenke deg å være med å forme CCN fremover, eller kjenner du til medlemmer som burde være med? Gi i så fall valgkomiteen beskjed om mulige kandidater.

Vi har begynt jakten etter mulige kandidater i følgende roller,

  1. Annonse/sponsor kandidat. Dette gjelder fra nå og frem til årsmøte i februar 2024. Kort frist til tross. Det gis god og grundig opplæring. 
  2. President kandidat (2 årig). Valg for ny kandidat blir 2023 februar/årsmøte.
  • Varamedlem kandidat (2 årig). Valg for ny kandidat blir 2023 februar/årsmøte.

Vi har satt svarfrist for innmelding av president og varamedlem 18.november og annonse/sponsor-kandidat så raskt som mulig.

Dette er ikke så skummelt som det kanskje høres ut som. Vi styret hjelper hverandre og vær trygg, du blir ikke stående alene med utfordrende oppgaver.

Send over forslag til kandidater til Lars Lille-Mæhlum/mail (navn, tlf, mail): lalillem@gmail.com

Håper å høre fra nye kandidater som kan være med å forme CCN inn i fremtiden.