Vår historie

Corvette Club Norway ble startet høsten 1992 av 16 Corvette-eiere.

Erik A Sørensen fra Hønefoss – bosatt i Lørenskog – kjøpte seg en 1979 Corvette L82 og observerte på sine mange kjøreturer flere Corvetter rundt om i Oslo. Han mente at Corvette-eiere, på lik linje med BMW og Alfa Romeo eiere, hadde et behov for å møtes nå og da for å kunne utveksle erfaringer med bilene sine, få tips om deler, om trimming osv. Han bestemte seg for å sette inn annonser i Aftenposten på ettersommeren 1992 i et forsøk på å komme i kontakt med andre Corvette-eiere i regionen.
Annonsene ga resultater og det første møtet ble avholdt 20 oktober 1992 hos Sæther Auto med 8 deltakere hvor det ble opprettet et interimsstyre. Så 3. desember 1992 ble det gjennomført en konstituerende generalforsamling for Corvette Club Norway i Konowsgate i Oslo med 16 Corvette-entusiaster tilstede. Klubbens navn «Corvette Club Norway (CCN)» ble enstemmig vedtatt med tilhørende vedtekter. Et første styre med Christian Fett som president samt en visepresident, sekretær, kasserer og aktivitetsleder kom på plass. Et budsjett på 10.750 kr ble godkjent. Kontingenten ble satt til kr. 200,- for hovedmedlem og kr. 100,- for familiemedlem for 1993. Klubbens mål var å arrangere 10 medlemsmøter/treff i året. Det skulle minst 4 ganger i året distribueres en medlemsinfo relatert til Corvette hvor det gis nyheter, informasjon om kommende treff og stevner, medlemmenes annonser for salg av biler/deler og reportasjer om gjennomførte aktiviteter fra medlemmene.Det første bladet – et introduksjonsnummer for Corvetteklubben – INTRODUKSJONS-INFO – på 4 sider med klubb-logo – kom i desember 1992 og var trykket på Presidentens stensilmaskin. Det inneholdt Presidentens formaninger i «Fra førersetet», bilde og kort introduksjon av det valgte styre, terminliste for de neste månedene, referat fra konstituerende generalforsamling, nye vedtekter og en Wurth-annonse som Erik A Sørensen skaffet gjennom sin arbeidsgiver.


Klubbens historie: Klubbens historie for året 1993


https://www.corvetteclub.no/corvette-journalen-1993/

MEDLEMSINFO. nr.1-93 oppfordret medlemmene til å komme med forslag til navn på medlemsbladet.  Medlemstallet var nå økt til 33 og hadde dermed overskredet antagelsen på 25 for året!!  Antall sider var økt til 8 med mange innlegg tilsvarende det vi ser i dagens medlemsblad. Det var aktivitetsliste for året, en liste over utenlandske Corvetteklubber, historiske Corvette priser fra 1992 og invitasjon til CCN’s første Landstreff på Lillehammer 5-6 juni 1993. En oversikt over fordeling på årsmodell av de 507 Corvettene i Norge høsten 1992 var også listet.  Klubbeffekter i form av caps og stoffmerke kunne sendes – om du sendte sjekk med bestillingen unngikk du postoppkravsgebyr!
https://www.corvetteclub.no/corvette-journalen-1993/

Styret fikk inn kun noen få forslag på navn til medlemsbladet.  Det ble bestemt at forslaget til Erik A Sørensen skulle bli navnet til bladet.  Og vi ser at bladet fremdeles produseres i svart/hvitt. Bladet inneholdt oppdatert aktivitetskalender, cruising-historie til Lillehammer, medlemsliste med 95 medlemmer, premier tildelt Corvetter på diverse treff, avtale om rabatter hos Steinar Stolen AS og fakta om Corvette-motorer i perioden 1953 til 1968.  Medlemstallet hadde nå passert 100 medlemmer og nye innmeldinger fortsetter å komme inn.

Det første landstreffet på Øyer/Hunderfossen 5-6 juni ble et vellykket arrangement med 20 Corvetter og nærmere 40 personer.  Kolonnekjøring fra Olavsgård via Nebbenes og Brumunddal til Lillehammer med påfølgende lunsj på Rica Victoria hotell.  Så var det stopp på seremoniplassen nedenfor hoppbakkene for fotografering. Turen gikk så via Gausdal og Tretten til Øyer Gjestegård for innsjekk, middag og dans inn i de sene nattetimer.  Etter morgenvask av Corvetta kjørte 25 Corvetter videre til Landstreffet på Hunderfossen hvor de lagde litt oppstyr blant andre besøkende.  Etter noen timer satte de fleste kursen hjemover.


Fra nr. 3-93 ble det farger på bladet og antall sider økte til 16.  Det var CCN medlem P.O. Jacobsen, som arbeidet i trykkeriet Formula A/S i Oslo, som fikk ordnet gratis fargetrykk av bladet resten av året.

Den skarpe iakttager ser at det er satt opp en løssalgspris på bladet.  Forklaringen fra daværende redaktør er som følger: Det at vi satte en pris på bladet var med tanke på at kanskje vi fikk solgt medlemsbladet på treff, eller at nye medlemmer kanskje ville kjøpe eldre utgaver av bladet og eventuelt hvis en distributør skulle være interessert i å selge bladet. Så det var kun ønsketenkning.  Løssalgsprisen ble stående frem til nr. 3-2004.

Av innhold i bladet var det reportasje fra Bloomington Gold i USA som samlet rundt 2.200 Corvetter, Corvette forsikring og helsides bursdagshilsen til Corvette – 40 års jubilanten 30 juni – fra Chevrolet General Manager Jim Perkins.

Helsides annonse for Norrlands Custom i Örnsköldsvik prydet bladets bakside for første gang og skulle følge bladet i mange år fremover.  Siste utgaven de preget baksiden var i bladet 1-2000.

Styrets årsberetning for 1993 forteller om overraskelsen over hvor mange medlemmer som var kommet til – totalt 134 medlemmer ved årsslutt.  At klubben har sin berettigelse er den store tilstrømningen av medlemmer et godt tegn på og styret har mange oppgaver foran seg i 1994 for å ivareta medlemmenes interesser.  Det ble oppfordret til å verve de resterende eierne av 507 Corvetter i landet.  Det store medlemstallet gjør også at CCN står sterkere i forhandlinger med leverandører, annonsører etc. og det er oppnådd gunstige avtaler med en leverandør av Corvette deler og en dekkleverandør.

Klubben hadde et overskudd på kr. 14. 727,76 – det har ikke vært utbetalt noen honorarer til styrets medlemmer i regnskapsperioden.


Klubbens historie: litt om året 2004

Ved utgangen av 2004 har medlemstallet økt til 450 medlemmer. Dette er kjempepositivt og viser at klubben er i vekst og at interessen for ”drømmebilen” er økende.

Etter forslag om å opprette lokallag rundt om i landet, ble det opprettet i Trondheim, Bergen, Stavanger, Østre Østland og en samlet avd. for Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette viser seg å være en suksess, og hvert lokallag arrangerer aktiviteter og møter i egen regi. Hovedmålet med dette var at flest mulig medlemmer spredt rundt om i Norges land kan få oppleve det sosiale med å være medlem av klubben vår, selv om hovedmassen av medlemmer og aktiviteter er på Østlandet. Klubben har også til hensikt å opprette flere lokallag der det er behov og interesse.

Landstreffene blir arrangert geografisk på ulike steder rundt om i landet.

Klubbens intensjon har vært å holde medlemskontingenten på ett rimelig nivå, og opp igjennom årene har klubben fått en stabil økonomi, som tilsier at vi kan ha mulighet til å oppdatere teknisk utstyr og annet som trengs til aktiviteter og gjøremål som er til det beste for klubbens medlemmer.
Klubbens inntektskilder er medlemskontingenten, sponsorer og annonsører.

Styret vil få minne om at alt som skjer i styrets regi for klubben foregår frivillig på fritiden vår, og ingen har lønnet arbeid.
Dette resulterer kanskje i at effektiviteten ikke er som i klubber med heltidsansatte, men vi vil få minne om at vi gjør så godt vi kan med de midler vi har, og i samarbeid med medlemmene skal vi sammen jobbe for å holde klubben aktiv og oppegående.
Klubbens historie: litt om året 2005

Ved utgangen av 2005 var medlemsantallet økt til 502 medlemmer, pluss 21 familiemedlemmer. Vi ser at interessen for Corvette øker hvert år, og nye bileiere fortsetter å melde seg inn i klubben vår. Det vil med andre ord si at klubben vil fortsette å vokse i kommende år, og det er meget gledelig ! Når klubbens opprinnelse spiret var målene for antall medlemmer beskjedne. De som startet klubben drømte om rundt 25 medlemmer…DA skulle de være fornøyd ! Lite ante de om hvor stor klubben skulle bli !

Året 2005 var ett spennende om morsomt år. På landstreffet i Stavanger på Sola Strandhotell, fikk alle deltakerne gleden av å nyte nærværet av den (eneste da ? ) 2006-mod Corvette. Det var en stor fornøyelse for de fleste, men antagelig en ekstra stor fornøyelse for klubbens redaktør av Corvette Journalen Nils Ole Frønæs, som fikk gleden av å kjøre rundt i vidunderet hele helgen ! Og når det regner på presten, så drypper det på klokkeren, og noen av deltakerne fikk oppleve en tur sammen med Nils Ole.

Ellers i året som gikk, så ble det arrangert flere treff i regi av lokalavdelingene med stort antall oppmøtte.

Det ble også arrangert en Sverige-tur sammen med CCS, avd. vestkysten, som var meget vellykket !

Styret gjennomførte 6 styremøter i inneværende år, hvor representanter fra lokalavdelingene var invitert på ett av dem.

Vi lagde også en egen kalender av medlemmers biler som ble MEGET godt mottatt, og utifra den positive responsen på den, har styret vedtatt å fortsette å gi ut en til medlemmene hvert år.
Klubbens historie: litt om året 2006

CCN har i løpet av 2006 arrangert diverse møter og treff, de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt var sterk bidragsyter som arrangør av Landstreffet i Vrådal. CCN arrangerte også Danmarkstur for medlemmene.

Landstreffet 2006 var en kjempesuksess, med rekord deltagelse. Det var 85 biler og ca 150 personer som deltok på treffet.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også dette år gitt ut vår klubbkalender med bilder og oversikter på aktivitetsdatoer i klubben.

Klubbens nettsider har vist seg veldig populære, og viser stadig økning i besøk og aktivitet. Lokalavdelingene har også utviklet sine nettsider, og dette arbeidet vil fortsette også i 2007. CCN har pr.d.d. 6 lokalavdelinger.

Ved utgangen av 2006 hadde klubben 518 betalende medlemmer, pluss 36 familiemedlemmer. Klubbens satsing på økt medlemstall gjennom aktiv verving i lokalavdelingene, viser en positiv utvikling for CCN.

Sentralstyret har i 2006 vedtatt og gjennomført en profilutvikling, for CCN. Dette vil resultere i ny logo og profilmatriell som blir lagt fram for medlemmene i 2007. Det har vært vektlagt gjenkjennelse av tidligere profilmatriell, men også å skape en framtidsrettet helhetsprofil for klubben.

Det har i regnskapsperioden vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett utvidet, hvor representanter fra samtlige 6 lokalavdelinger var representert.

Klubbens driftresultat og årets overskudd var på kr. 9865,50. Sentralstyret har valgt å utsette kontingentforhøyelse for 2007, pga. klubbens gode økonomiske regnskaper.
Klubbens historie: litt om året 2008

Per november 2008 kunne CCN notere at et medlemstall på 700 var passert, og per januar 2009 var vi oppe i 718 registrerte medlemmer. Igjen viser det seg at klubbens målrettede drift og positive utvikling viser seg i økende medlemsmasse og stabil økonomi. I en turbulent verden den dag i dag, er vel Corvette Club Norway den eneste bedriften som har gått med ett solid overskudd i året 2008 pål. Nkr. 81 719,- !!

I året 2008 ble det avholdt 4 styremøter, hvor ett av de som vanlig var ett utvidet styremøte på Gardermoen med deltagere fra hver lokalavdeling. Disse utvidede styremøtende er veldig givende for klubben, og sammen blir vi enige om videre effektiv drift. Klubben ble også utvidet til 7 lokalavdelinger i 2008, og siste tilskudd på stammen er Haugalandsavdelingen. Klubbens medlemmer fikk også en overraskende julegave til jul. Alle medlemmer fikk refleksvester med klubb-logo og klubbmerker til bilen sin i jule-utsendelsen av bladet, sammen med den populære kalenderen. Dette fikk vi en veldig positiv respons på fra klubbens medlemmer !!

Årsmøtet for året 2008 ble avholdt i februar 2009 på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker
Klubbens historie: litt om året 2009

Ved utgangen av året 2009, hadde CCN oppnådd ett medlemstall på 898 inkl. familiemedlemmer. Dette er en oppgang fra året før og viser at Corvette Club Norway stadig har positiv utvikling og viser til økende medlemsmasse hvert eneste år. CCN viser også frem ett solid overskudd på kr. 106 746,- !!

I året 2009 ble det avholdt 4 styremøter, hvor det som vanlig er ett utvidet styremøte med representanter fra lokalavdelingene. Viktigheten av disse utvidede møtene med representanter fra alle avdelinger viser seg i effektiv drift og fremgang og samhold mellom lokalavdelingene og sentralstyret. I desember 2009 fikk alle medlemmene tilsendt klubb-kalenderen som er blitt veldig populær blant medlemmene rundt om i landet. CCN ble utvidet med en ny lokalavdeling på Sørlandet, (Arendal) som vil være ett tilbud til medlemmer mellom Rogaland, og Buskerud, Vestfold og Telemark.

Årsmøtet for året 2009 ble avholdt i februar 2010 på På FARRIS BAD SPA hotell i Larvik. På årsmøtet for året 2009 sa president Erik Jensen fra seg gjenvalg som president for 2010, og Harry Harbakk påtok seg vervet som klubbens president. Klubben ønsker å si takk til Erik Jensen for alle de år han har sittet ved roret og ønsker Harry velkommen som ny president og ønsker han lykke til ! Det ble noen utskiftninger i resten av styret og i valg-komiteen. Info om nytt styre står under ”klubbens styre” På årsmøtet vedtok CCN en tilslutning til Amcar og vi meldte oss ut av LMK.

Landtreffet i året 2009 var på PERS hotell på Gol. Ett fantastisk treff med rekordoppmøte av ca 140 flotte biler og en fantastisk stemning ! Klubben sender en takk til Per selv på PER’S for ett godt gjennomført arrangement og flott service ! Det var t.o.m ett frieri under festmiddagen på lørdag utført av vår nye president Harry !

Igjennom året som gikk, arrangerte også klubben mange lokale treff rundt om i landet med stort oppmøte og forskjellige arrangementer.

Det ble også arrangert ett kjempeflott NORDISK treff, som i år var CCN sin tur å arrangere. Dette treffet ble arrangert i Sarpsborg i august og hadde ca 185 deltagere i ca 100 biler fra både Sverige og Danmark, i tillegg til alle de Norske..

Nå gleder vi oss bare til årets landstreff på Lillehammer og ser frem til enda ett vellykket treff med mange flotte biler og til å bli kjent med nye medlemmer og ett hyggelig gjensyn med gamle…!
Klubbens historie for året 2010

Ved utgangen av året 2010, hadde CCN oppnådd ett medlemstall på 865 personer, pluss familie-og æresmedlemmer på 94 personer. Med dette antallet blir Corvette Club Norway’s totale medlemsantall på 959 personer! Vi nærmer oss 1000 medlemmer folkens ! Dette er som vanlig en oppgang fra året før og viser at Corvette Club Norway stadig har positiv utvikling og viser til økende medlemsmasse hvert eneste år. CCN viser også frem ett solid overskudd på kr. 102 353,76. for året 2010.

I året 2010 ble det avholdt 4 styremøter, hvor det som vanlig er ett utvidet styremøte med representanter fra lokalavdelingene på Gardermoen. Viktigheten av disse utvidede møtene med representanter fra alle avdelinger viser seg i effektiv drift og fremgang og samhold mellom lokalavdelingene og sentralstyret. I desember 2010 fikk alle medlemmene tilsendt klubb-kalenderen som er blitt veldig populær blant medlemmene rundt om i landet.

Årsmøtet for året 2010 ble avholdt i februar 2011 på På Sundvolden Hotell ikke så langt Hønefoss. Det ble noen utskiftninger i styret med Gudmund Bolsgård og Hans-Jørgen Herje som gikk av og Henning Bogen, Roar Selvnes og Frode Alhaug (klubbens revisor) gikk inn i styret. Info om nytt styre står under ”klubbens styre” på hjemmesiden til Corvette Club Norway. CCN fikk også ny redaktør i 2011. Hun heter Tone Harbakk og vil ta seg av Corvette Journalen i tiden fremover. CCN vil få takke tidligere redaktør Nils Ole Frønæs for alle år som han har bidratt til en kjempeflott journal som alle medlemmene setter så stor pris på!
TUSEN TAKK NILS OLE !!

Landtreffet i året 2010 var på Quality Hotel & Resort Hafjell 4-5-6 juni ved Lillehammer. Dette ble ett fantastisk treff med flotte biler og en fantastisk stemning! Klubben sender en STOR takk til lokalavdelingen ved Dan Askhagen med medhjelpere i Mjøs-området for ett godt gjennomført arrangement!

Igjennom året som gikk, arrangerte også klubben mange lokale treff rundt om i landet med stort oppmøte og forskjellige arrangementer.

Det ble også arrangert ett kjempeflott NORDISK treff i Sverige, som i år var CCS sin tur å arrangere. Dette treffet ble arrangert i Falkenberg i august og hadde FLERE HUNDRE deltagere fra Sverige, i tillegg til alle de Norske og Danske som deltok.. Nordisk treff for i 2011 vil bli arrangert i Danmark og vi gleder oss allerede..!

Nå går vel mange rundt og gleder seg til årets landstreff i Haugesund og ser frem til enda ett vellykket treff med mange flotte biler og til å bli kjent med nye medlemmer og ett hyggelig gjensyn med alle de gamle…
Klubbens historie for året 2011

Corvette Club Norway har i løpet av året arrangert diverse møter og treff. De fleste treff og arrangementer foregår i regi av klubbens lokalavdelinger.
Det ble avholdt 4 styremøter, hvorav ett utvidet hvor både sentral styret og representanter fra lokalavdelingene var representert.

Ved utgangen av 2011 hadde klubben 904 betalende medlemmer, pluss 103 familiemedlemmer. Totalt 1007 medlemmer.
Klubbens regnskap for 2011 ga ett driftsoverskudd på kr 11 057,-

Landstreffet 2011 i Haugesund ble ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Nok et år var værgudene på vår side. 97 biler deltok på treffet.

Skandinavisk Treff ble arrangert i Danmark dette året, og mange norske deltakere fikk seg en hyggelig helg der.
Årsberetning 2012:

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg.

Landstreffet 2012 ble arrangert på Sundvollen hotell i Hole kommune. Dette var CCN`s feiring av sitt 20 års jubileum. Totalt ca 185 corvetter møtte frem, og det ble ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Som ett resultat av dette treffet, ble det laget en egen DVD som ble sendt ut til samtlige medlemmer i CJ 4. Det ble også laget en DVD fra landstreffene fra oppstart av CCN og frem til og med 2001.

Under årsmøtet på Lillestrøm i februar, gikk Henning Bogen og Monica Tvenning ut av styret, mens Harald Halvorsen og Jan Erik Aasebø ble valgt inn som faste styremedlemmer. Som vara til styret ble Terje Sørheim valgt. Styret mener man har fått til en god arbeidsfordeling internt, og vi har lagt stor vekt på åpenhet i styrearbeidet. Dette har vi gjort bl.a. ved å sende ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har i 2012 også gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Alle medlemmene har også fått tilsendt klubbens medlemsliste pr. 01.12.12 vedlagt i årets siste utsendelse.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Flere av klubbens lokalavdelinger har også egne nettsider. CCN har 8 lokalavdelinger.

Ved utgangen av 2012 hadde klubben 955 betalende medlemmer, pluss 137 familiemedlemmer. Klubbens jobb med øking av medlemsantallet gjennom en aktiv verving i lokalavdelingene gav en økning på ca. 50 nye medlemmer, samt ca. 30 nye familiemedlemmer i CCN 2012. Styret har også startet en vervekampanje for om mulig å øke medlemstallet ytterligere.

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret. Det har i regnskapsperioden vært avholdt 5 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.
Klubbens regnskap for 2012 ga ett driftsoverskudd på kr. ,-
Medlemsavgiften ble under årsmøtet vedtatt økt til kr. 450,- fra 2013.
Årsberetning 2013:

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. I samarbeid med bladet Bilsport Classic hadde vi en stor stand på Oslo Motorshow. Her var alle Cer representert. CCN har også kjøpt inn profileringsutstyr til alle lokalavdelinger i form av telt og vimpler. Spesielt vimplene er mye brukt ved treff.

Landstreffet 2013 ble arrangert på Scandic Hotell, Lindesnes. Teknisk arrangør var avdeling Sørlandet. Det var påmeldt 100 corvetter og ca. 180 personer til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene.

Scandinavisk treff ble arrangert av VBT i Sandefjord helgen 23.-25. august. Også her var værgudene med oss. Ca 135 corvetter deltok på treffet. Arrangementet ble etter styrets mening gjennomført på en glimrende måte.

Styret vil rette en stor takk til avdelingene Sørlandet og VBT for 2 meget godt planlagte og gjennomførte treff.

Under årsmøtet på Olavsgård i februar, gikk Karen Riise ut av styret, mens John Møller ble valgt inn som fast styremedlem. Erik Jensen gikk ut av valgkomiteen, mens Hans Jørgen Herje ble valgt inn. Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet. Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene om saker som ønskes tatt opp.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2013 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Alle medlemmene har også fått tilsendt klubbens medlemsliste pr. 01.12.12 vedlagt i årets siste utsendelse.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider. Styret har loddet stemning for opprettelse av en ny avdeling i Nord Norge. Styret fikk ingen respons på denne henvendelsen.

Ved utgangen av 2013 hadde klubben 925 betalende medlemmer, pluss 137 familiemedlemmer. Styret har også satt i gang ett arbeid med å prøve å finne eiere og adresser på corvette eiere i Norge som ikke er medlemmer i CCN. Styrets plan er å prøve og verve disse til CCN. Dette er ett tidkrevende arbeide, og må derfor jobbes med over tid. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. En del er strøket fra medlemslisten etter en gangs purring. Takket være tilkomst av nye medlemmer, er vi allikevel på omtrent samme antall medlemmer i år, som i fjor.

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret.
Det har i regnskapsperioden vært avholdt 4 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.
Klubbens regnskap for 2013 ga ett driftsunderskudd på kr. 84853,09.
Årsberettning 2014:

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger.  CCN har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. Også under Hot August Night i Trondheim klarte CCN å mobilisere en stor mengde Corvetter. Over 75 Corvetter var innom Solsiden i løpet av lørdagen. Under AMCARS vårmønstring i Bergen, stilte CCN avd Bergen som vanlig opp med mange Corvetter. Vestlandstreffet på høsten i regi av Bergensavdelingen har blitt en fin tradisjon med medlemmer både fra øst, vest og sør, og ble også i år en suksess. CCN søkte, og fikk, i år en egen stand under Oslo Motorshow. Teknisk arrangør var avdeling Østlandet med leder Erik Strømnes i spissen.

Landstreffet 2014 ble arrangert på Quality Airport Hotell, Sola. Teknisk arrangør var avdeling Rogaland. Det var påmeldt ca. 70 corvetter til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Været var også på deltakere og arrangørers side.

Styret vil rette en stor takk til avdeling Rogaland for ett meget godt planlagt og gjennomført treff. Vi vil også rette en stor takk til ildsjelene vi har i våre lokalavdelinger. Uten dere dør CCN!

Under årsmøtet på Olavsgård i februar, ble det ingen endringer i CCN`s styre. Harry Harbakk, Roar Selvnes og John Møller var ikke på valg. Odd Steinar Nilsen ble gjenvalgt for ett år som medlemskontakt og økonomiansvarlig. Jan Erik Aasebø, Harald Halvorsen og Terje Sørheim ble gjenvalgt for 2 år i sine verv. Også revisor Frode Alhaug ble gjenvalgt for 2 nye år.Hans Jørgen Herje Monica Tvenning og Gudmund Bolsgård er klubbens valgkomite.

Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet.  Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene  om saker som ønskes tatt opp. Det er imidlertid dårlig med tilbakemeldinger fra lokalavdelingene. Dette må styret jobbe videre med.

Styret var også representert under 20 års jubileet til National Corvette Museum, USA, og en vimpel fra CCN står nå på sjefens kontor. Dette var uten kostnad for CCN.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2014 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Styret er imidlertid kjent med at redaktøren nå sliter med å få inn artikler til bladet. Styret vil oppfordre medlemmene til å sende inn artikler om turer, treff o.s.v. CJ blir ikke bedre enn det vi gjør det til selv.

Styret har forhandlet frem en ny 3 års avtale både med redaktør og trykkeri av CJ. Vi har fått de samme betingelsene som forrige avtaleperiode fra begge parter. Avtalen gjelder ut 2017.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Det har imidlertid vært en diskusjon på forumet om dette er i ferd med å dø ut til fordel for Facebook og  liknende. Her igjen er det medlemmenes ansvar å ta tak. Vi vil oppfordre disse til å være aktive å legge ut tråder om store og små hendelser og prosjekter. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider.

Ved utgangen av 2014 hadde klubben 906 betalende medlemmer,  4 æresmedlemmer, pluss ca. 80 familiemedlemmer. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. En del er strøket fra medlemslisten etter en gangs purring. Takket være tilkomst av nye medlemmer, er vi allikevel på omtrent samme antall medlemmer i år, som i fjor. Styret tar imidlertid på alvor at det ser ut for at vi mister en del gamle medlemmer. Styret vil i 2015 sammen med lokalavdelingene ta tak i dette. Styret besluttet at vi for 2015 sender ut medlemsgiro i egen forsendelse.
Årsberetning 2015

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger.  CCN har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. Også under Hot August Night i Trondheim klarte CCN å mobilisere en stor mengde Corvetter. Knapt 60 Corvetter var innom Solsiden i løpet av lørdagen. Under AMCARS vårmønstring i Bergen, stilte CCN avd Bergen som vanlig opp med mange Corvetter. Vestlandstreffet på høsten i regi av Bergensavdelingen har blitt en fin tradisjon med medlemmer både fra øst, vest og sør, og ble også i år en suksess. CCN søkte, og fikk også i år, en egen stand under Oslo Motorshow. Det ble ny publikumsrekord for Oslo Motorshow, og styret mener arrangementet er en fin mulighet for å få profilert klubben. Styret vil rette en stor takk til de som bidro under arrangementet.

Landstreffet 2015 ble arrangert på Pers Hotell, Gol. Teknisk arrangør var avdeling Bergen. Det var påmeldt ca. 125 corvetter til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Været var også på deltakere og arrangørers side.

Styret vil rette en stor takk til avdeling Bergen for ett meget godt planlagt og gjennomført treff. Vi vil også rette en stor takk til ildsjelene vi har i våre lokalavdelinger. Uten dere dør CCN!

CCN`s medlemmer var også svært synlig under Amcars 40 års jubileums tur, Norway Cruise. På mange steder var CCN den merkebilklubben med best oppmøte.

Under årsmøtet i Bergen i februar, gikk Harry Harbakk og Odd Steinar Nilsen ut av styret. CCN vil rette en stor takk for den jobben de har gjort for CCN. Begge er fine ambassadører for klubben, og vil nok fortsette som det i fremtiden.  Rudolf Danielsen og Kenneth Skårdal, begge fra avd Sørlandet, ble valgt inn for 2 år. Danielsen som økonomiansvarlig og Skårdal som medlemskontakt. Roar Selvnes ble valgt som President i 2 år, og John Møller tok 2 nye år som materiellansvarlig. Jan Erik Aasebø, Harald Halvorsen og Terje Sørheim og revisor Frode Alhaug var ikke på valg. Hans Jørgen Herje Monica Tvenning og Gudmund Bolsgård er klubbens valgkomite. Herje tok 2 nye år i komiteen.

Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet.  Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene  om saker som ønskes tatt opp. Det er imidlertid dårlig med tilbakemeldinger fra lokalavdelingene. Dette må styret jobbe videre med.

Styret har i år jobbet med nytt medlemsregister, og dette blir innført fra årsskiftet 2015/2016. Det nye medlemsregisteret gir oss god oversikt medlemmene og er arbeidsbesparende for styret. Registeret gir også lokalavdelingen SMS varsling og kontingentbetaling med KID nummer. Styret ble på utvidet styremøte i Bergen utfordret på at klubben mangler en visjon.  Dette har styret jobbet en del med, og visjonen blir lagt frem på klubbens årsmøte i februar 2016 for godkjenning.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2015 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Styret er imidlertid kjent med at redaktøren også i år sliter med å få inn artikler til bladet. Styret vil oppfordre medlemmene til å sende inn artikler om turer, treff o.s.v. CJ blir ikke bedre enn det vi gjør det til selv.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Det har imidlertid vært en diskusjon på forumet om dette er i ferd med å dø ut til fordel for Facebook og  liknende. Vi vil oppfordre medlemmene til å være aktive å legge ut tråder om store og små hendelser og prosjekter. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider.  Det har kommet forslag fra medlemmer om å åpne forumet for alle. Styret mener imidlertid fortsatt at forumet skal være ekslusivt for medlemmer av CCN

Ved utgangen av 2015 hadde klubben 974 betalende medlemmer,  4 æresmedlemmer, pluss 147 familiemedlemmer. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. Også nye medlemmer har valgt å ikke betale medlemsavgiften. Det legges også ned en del tid og penger i medlemmer som ikke melder adresseendring. Vi ser imidlertid en fin medlemsvekst i 2015.

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret, og her kan også medlemmene komme med forslag.

CCN har i 2015 oppgradert hjemmesiden, og denne har bl.a fått egen nettbutikk.

Det har i regnskapsperioden vært avholdt 5 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.

Klubbens regnskap for 2015 ga ett driftsoverskudd på kr.19805,53