Styret

President
Lars-B Wyller / Heggedal
Epost: larswyller@gmail.com 
Tlf: 467 74 474

Sekretær
Vida Nygaard / Oslo
Epost: vida57@live.no
Tlf: 906 22 182

Medlemskontakt og adresseendringer
Geir Helge Simonsen / Haugesund
Epost: simonsengh@gmail.com
Tlf: 416 81 076

Økonomi ansvarlig
Terje Kristiansen / Stavanger
Epost: terje.Kristiansen3@lyse.net
Tlf: 911 13 454

Materialforvalter
Tor Åge Aune / Haugesund
Epost: torage.aune@hotmail.com
Tlf: 930 15 506

Annonse og sponsoransvarlig og mediekontakt for CJ og nettsider
Anne Linn Ulvesveen / Gjøvik
Epost: aluwolfert@gmail.com
Tlf: 450 16 693

Varamedlem
Tom Jensen / Østfold
Epost: tomj@halden.net
Tlf: 905 60 288

Redaktør
Nils Ole Frønes / Larvik
Epost: nilsofr@gmail.com
Tlf: 992 39 601


Øvrige kontakter

Corvette Journalen
(Kontaktperson for materiell til medlemsbladet)

Nils Ole Frønæs
Epost: nilsole67@gmail.com
Tlf: 992 39 601

Klubbens revisor
Frode Alhaug
Epost: frode.alhaug@c2i.net


Valgkomiteen

Stein Helgesen
Epost: stein.helgesen@gmail.com
Tlf: 934 43 794

Terje Sørheim
Epost: tsnekker@online.no
Tlf: 977 19 600

Roar Selvnes
Epost: selvnes@online.no
Tlf: 934 05 517


For kontaktpersoner med telefonnummer oppgitt er det ønskelig at en ringer mellom 1600 og 2200.