Våre lokalavdelinger

Leder
Henning Bogen
henning@corvettebergen.com
922 04 801

Styremedlem
terje Jacobsen
terje@corvettebergen.com
911 48 255

Stefan Aasebø
474 16 221

Leder
Torodd Buer
torodd.buer@lyse.net
924 25 535

Kasserer
Terje Kristiansen
terje.kristiansen3@lyse.net
911 13 454

Webmaster
Kjetil Kleppe
kleppe@megabite.no
924 43 258

Styremedlem
Ole Gunnar Førland
forland@lyse.net
454 77 820

Stein Egil Hana
segiha@online.no
930 49 895

Sven Magne Skjørestad
sven.magne.skjorestad@lyse.net
907 09 150

Svein Egil Ottesen
sottesen@oceaneering.com
904 14 388

Thorfinn Frøiland
thorfinn.froiland@lyse.net
907 75 004

Sigurd Sviland
sigurd.sviland@lyse.net

Leder
Bjørn Knudsen
bjegilkn@online.no
917 48 250

Nestleder
Frank Webjørnsen

Sekretær
Bjørn Knudsen

Kasserer
Ann-Kristin Webjørnsen

Styremedlem
Odd Steinar Nilsen

Leder
Tor Åge Aune
torage@hotmail.com
930 15 506

Styremedlem
Knut Henning Våge
909 69 229

Geir Ervik
915 84 451

Leder
Kenneth Skårdal
lyngdal@libris.no
924 64 401

Nestleder
Odd Johannesson
odd@my81vette.com
915 20 996

Kasserer
Rudolf Danielsen
rudolfcom2000@yahoo.com
901 49 792

Styremedlem
Per K Frydenland
924 24 418

Leder
John Robert Stingray
jfstingray@hotmail.com
909 59 193

Styremedlem
Ronnie Olsen
ronnie.olsen@gmail.com
930 39 629

Jan Erik Andersen
ja-eran@frisurf.no
901 71 683

Leder
Dan Askehagen
dan@tfo.no
414 78 052

Nestleder
Henning Evensen
920 34 111

Sekretær
Vibeke Olsen
vibekeols82@gmail.com
918 75 713

Kasserer
Klaus Erik Sveum
klaus.erik.sveum@gmail.com
951 30 196

Varamedlem
Rune Roland
runeroland49@gmail.com

971 85 936

Leder :
Knut Svendsen
Tlf: 958 29009
E-post: knuta-sv@online.no

Nestleder :
Kåre Sveian
Tlf: 905 14784
E-post: ksveian@online.no

Kasserer:
Heidi Sundset
Tlf: 922 94880
E-post: heidisun.r@gmail.com

Styremedlem:
Leif Buxrud
Tlf: 926 16944
E-post: leif@buxrud.com

Styremedlem :
Ståle E. Skauby
Tlf: 92627286
E-post: staaleskauby@gmail.com

Styremedlem :
Ulf Erik Rinnan
Tlf: 90952059
E-post : u-ri@online.no