Kjøring på lukket bane - 3 uker til påmeldingsfrist Vålerbanen 4-5 august.

Tiden flyr og det er nå tre uker til påmeldingsfristen går ut for deltagelse på treningskjøring på Vålerbanen.  Volkswagen/Audi-klubben (VACN) har gitt oss tilgang til banen fredag og lørdag og ser veldig frem til at vi kommer og gjør arrangementet deres enda mer mangfoldig.

Det er også kommet opp et ledig dobbeltrom på Skaslien Pensjonat fra fredag til lørdag – ta kontakt om dere ønsker overnatting.

Her er litt bakgrunnsdata om Vålerbanen. NAF Trafikksenter AS ble startet opp i 1993 med et privat eierskap (NAF) på 64% og et offentlig eierskap på 34%.  Siden starten er det investert over 150 millioner kroner og det er 17 fast ansatte i organisasjonen.

Banen opererer etter 3 pilarer – trafikksikkerhet, trafikkopplæring og motorglede.

Trafikksenteret videreutvikles og markedsføres som en utviklings- og testarena  og driver holdningsskapende/bevisstgjørende trafikksikkerhetsarbeid for barnehager, skoler, konfirmanter, russ, rånere etc.

Trafikkopplæring gjøres i form av sikkerhetskurs, førerkortopplæring, kurs i økonomisk og riktig kjøreadferd og kurs for utrykningspersonell.

Motorglede blir det med motorsportsstevner, produktlanseringer, utleie av anlegg og baner og bilklubbtreff som tiltrekker mer enn 80.000 besøkende hvert år.

NAF Trafikksenter har en rekke kjøretøy i garasjene – fra vogntog til lastebiler, toyota GT 86, gokarter, snøscootere og andre typer som du kan leie.

Vålerbanen hotel åpnet 1. februar 2017 med 22 rom, kafeteria, utstillingslokale og mulighet til å være vertskap for 300 personer i utstillingslokalet.

Organisasjonen ønsker å bli Norges største leverandør av motor events med høy kvalitet og god service.  Det er lov å være best!

Bildet av anlegget viser de tre sløyfene det er referert til i invitasjonen. Sløyfe 1+2 er 2,3 km lang, sløyfe 3 er 1,2 km lang.

 

Vel møtt.

Arne Jonny