HONORAR FOR ARTIKKEL TIL CORVETTE JOURNALEN

CCN styret ønsker med disse retningslinjene å invitere ALLE medlemmer av Corvette Club Norway til å lage en artikkel som kan settes inn som et bidrag til vårt blad Corvette Journalen.  Bladet er ment som «et blad for medlemmer av medlemmer» og skal opplyse og inspirere medlemmer til fortsatt å ha glede av alt som omhandler Corvette.

CCN Styret ønsker å få tilsendt en tekst eventuelt med bilder i god oppløsning med et tema som omhandler noe Corvette-relatert.  Til eksempel kan det være en reiseskildring, arbeid gjort i garasjen, beskrivelse av en oppgradering eller tips til vedlikehold  Redaksjonskomiteen vil gjennomgå det innsendte bidraget og ha en dialog med medlemmet om hvilket blad artikkelen kommer inn i. 

Vi ønsker at du lager en artikkel med et minimum på 350 ord. 

For at temaet/bilen skal komme best mulig frem er det særdeles viktig at hvert bilde har en minimum størrelse på 1 Mb.  Vi ber om at det legges inn en beskrivende tekst i hvert bilde (erstatt bildenummeret).

CCN styret gir et honorar på kr. 1.000, – for hver artikkel som blir trykket i bladet. Beløpet vil bli utbetalt så snart artikkelen er godkjent for publisering i førstkommende utgivelse av bladet. 

Ditt bidrag bes sendt til email redaktor@corvetteclub.no

I fremsendelsen av artikkel og eventuelle bilder må vi få:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Kontonummer hvor honorar skal sendes.

Se i arkivet vårt over alle journaler her: https://www.corvetteclub.no/corvette-journalen/
krever medlemskap i CCN, meld deg inn her: https://www.corvetteclub.no/ny-registrering-medlem/