Corvette Journalen 1-2021 var blad nummer 114 i rekken siden Corvette klubben ble startet i desember 1992.  Fra 4 sider i 1992 til 48 sider i siste utgaven.  Styret i CCN har nå ved hjelp av redaktør, trykkerier og litt kveldsarbeid ved skanneren digitalisert 110 av bladene.  Vi har nå lagt disse ut på CCN weben bak pålogging.  Når du klikker deg inn på Corvette Journalen under menyen ligger det en grei instruks for hvordan du manøvrerer rundt i hvert enkelt blad.  Etter å ha bladd igjennom alle bladene frem til 2004 er det vanvittig mye flott stoff å se igjennom på nytt.

Denne digitaliseringen betyr ikke at vi vurderer å gå over til kun digitale versjoner av bladet i fremtiden. Dette er kun for å sikre historien til klubben og at gamle og nye medlemmer kan se hva som har skjedd tidligere.

Kos dere – her er mange flotte festligheter og treff beskrevet hvor mye minner og vennskap er skapt.

Arne Jonny

President